Spolupráce naší společnosti se školami

Praha 27. 10. 2011

Dne 27. října 2011 se uskutečnila přednáška pro studenty Katedry technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

logo cvut

Přednášku připravili Ing. Pavel Trtík a Ing. Aleš Beránek. Hlavním tématem byl Skeletsystem Goldbeck. Přítomni byli kromě studentů také vedoucí katedry technologie doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a  Ing. Miroslava Popenková, CSc. Na závěr se rozvinula živá diskuse studentů s přednášejícími.

Otázky studentů se týkaly technologických postupů, způsobu založení, řešení prefabrikované základové desky, stykování prvků, řešení tepelných mostů a dodržování bezpečnosti práce. Ohlas na  přednášku byl velmi příznivý a tak další setkání plánujeme na příští rok.