Třinec má novou dominantu

Třinec 11. 8. 2014

Werk Aréna Třinec je nová víceúčelová hala pro extraligový hokejový klub HC Oceláři Třinec. Významně jsme se podíleli na její výstavbě.

wer arena 1

Konstrukce haly

Multifunkční halu projekční kancelář navrhla jako montovanou železobetonovou konstrukci s hledištěm a čtyřpodlažním zázemím. Objekt je konstruován jako betonová prefabrikovaná konstrukce v kombinaci s monolitickými komunikačními jádry a monolitickými suterénními stěnami.

Prefabrikovaná konstrukce haly tvoří rámové soustavy, které mají vodorovné příčle se stropními deskami i šikmé tribunové nosníky s lavicemi v hledišti. Stropní i střešní konstrukce tvoří předpjaté stropní dílce, žebrové desky příp. filigrány ukládané na průběžné konzoly průvlaků příčných rámů. V podélných krajních osách jsou stěny mezi komunikačními jádry po celé výšce prefabrikované.

Konstrukce střechy je ocelová příhradová, ukládaná na prodloužené prefabrikované sloupy a na stropní průvlaky.

Kompletní popis stavby železobetonové konstrukce nové Werk arény naleznete v časopise Konstrukce      

Dodávka Goldbeck Prefabeton

Naše společnost vyrobila a dodala atypické prvky a panely spiroll. Výroba probíhala v našem závodě v Tovačově. Pro výrobu jsme použili standardní formovací techniku a v případě některých atypických prvků speciální dřevěné formy. 

wer arena 3 

Detailní pohled na konstrukci tribun a ochozů

Detailní pohled na konstrukci tribun a ochozů