Výroba

Prefabrikovaný beton má stejné pozitivní vlastnosti jako monolitický beton. Je trvanlivý, požárně odolný, pevný a lze jej vyrobit v libovolném tvaru. Oproti monolitickému disponuje lepšími statickými a vzhledovými  vlastnostmi, kterých nelze dosáhnout realizací na stavbě.

Výrobní prostory Goldbeck Prefabeton

Výrobní prostory Goldbeck Prefabeton

Železobetonové prvky vyrábíme nejvyspělejší technologií na trhu za předem daných podmínek, pod dohledem zkušených manažerů kvality a podle návrhů našich vlastních konstruktérů. Celou fázi výroby máme plně pod kontrolou a trvale provádíme průkazné zkoušky.  Výsledné prvky proto mají vysokou jakost a kvalitní povrch.

Prefabrikované betonové dílce vyrábíme z prostého vyztuženého nebo předpjatého betonu. Specifické požadavky na vzhled finálního povrchu dokážeme řešit již při přípravě směsi, formováním nebo ručně.

Statici a konstruktéři Goldbeck Prefabeton umí podle požadavků investora, projektanta nebo architekta navrhnout celý prefabrikovaný konstrukční systém, ať se jedná o rozsáhlejší stavbu pro průmyslové nebo občanské využití nebo nosnou část hrubé stavby rodinného domu v soustavě Skeletsystem Goldbeck.

Zadání konstruktérů zpracovávají zkušení výrobní manažeři a mistři. Od přípravy armatury po finalizaci prvku.  Samotnou montáž stavby provádí naše vlastní týmy, stejně jako zajišťujeme dopravu prvků na místo stavby.

Ve výrobních závodech v Dolních Bučicích a Tovačově jsme za posledních 20 let investovali do technologie a výrobních kapacit více než miliardu korun a dnes jsou naše závody největšími producenty prefabrikovaného železobetonu v České republice. 

Připravená armatura pro zalití betonem ve formě

Připravená armatura pro zalití betonem ve formě

Betonování forem

Betonování forem

Finalizované prefabrikované prvky

Finalizované prefabrikované prvky