Vítáme vás

Projekce - výroba - montáž

Naše společnost je předním výrobcem železobetonových konstrukčních prvků a zároveň dodavatelem železobetonových a ocelových nosných konstrukčních systémů na klíč.

Zákazníkům nabízíme kompletní servis, který začíná vypracováním projektové dokumentace, pokračuje výrobou dílů na míru a končí montáží přímo na stavbě.

Základní myšlenka, kterou se jako společnost řídíme, je poskytnout zákazníkovi jistotu na celý život.

V našich výrobních závodech v Dolních Bučicích u Čáslavi a v Tovačově na Olomoucku realizujeme za použití nejmodernější techniky podstatnou část našich stavebních výkonů – průmyslovou prefabrikaci stavebních prvků. Tvoří je čtyři základní skupiny výrobků:

Produkty

Stavebně-konstrukční systémy GOBA

Železobetonové prefabrikáty pro výstavbu parkovacích a obchodních domů, kancelářských budov, výrobních a účelových hal, objektů pro sport a volnočasové aktivity, jež realizuje podnikatelská skupina GOLDBECK po celé Evropě včetně České republiky. Bližší informace o systémech GOBA.

Železobetonové konstrukce

Stavebně-konstrukční nosné systémy na klíč, vhodné pro výstavbu výrobních a logistických hal, administrativních budov, společenských a obchodních center a zemědělských objektů. Technický servis od zpracování konceptu po montáž je realizován vlastní konstrukční kanceláří, kde projekty vznikají na míru podle požadavků zákazníka. Bližší informace o železobetonových konstrukcích.

Konstrukční soustava STROPSYSTEM

Předpjaté dutinové panely se v současné době nejvíce prosazují mezi stavebními prvky stropních konstrukcí. Výpočty a praktickými ověřovacími zkouškami jsme dosáhli jejich vyšší únosnosti a požární odolnosti a také vyšší tvarové přizpůsobitelnosti. Díky tomu se rozšířilo uplatnění těchto dílců v bytové výstavbě se značně členitými půdorysy. Seznam budov, jejichž stropy, schodiště a balkóny jsou vyprojektovány, vyrobeny a realizovány v rámci stavebního systému  STROPSYSTEM, je velmi široký.

Konstrukční soustava SKELETSYSTEM

Zatímco STROPSYSTEM řeší především horizontální části konstrukce, jako jsou stropy, balkóny a schodiště, SKELETSYSTEM vytváří pro tyto konstrukce účelně rozmístěné sofistikované podpory. Společně tyto produkty tvoří stavebnicový systém pro jednoduchou výstavbu objektů rozličného využití a otvírají možnosti rozmanitého architektonického a funkčního řešení objektů, které nelze uplatnit při klasickém způsobu výstavby.

Informujeme

Přednáška na VUT v Brně

Spolupráce naší společnosti se školami

Informace společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

Výrobní závod TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. je od 1. září 2011 součástí skupiny GOLDBECK.

18. Betonářské dny

Prezentace společnosti na 18. Betonářských dnech v Hradci Králové.

Pro zákazníky

Kontaktujte nás pomocí formuláře

Jednoduchý formulář, kde můžete specifikovat svoje požadavky a přání.

Linka zdarma a další kontakty

Preferujeme osobní přístup, v naší sekci Kontakty naleznete potřebné informace