Získali jsme hodnocení pro nejstabilnější firmy

Vrdy 25. 7. 2014

Naše společnost získala v rámci hodnocení CZECH TOP 100 nejvyšší možné ratingové hodnocení Czech Stability Award AAA Excelentní. To nás řadí mezi nejstabilnější firmy v České republice. Hodnocení zpracovává a uděluje mezinárodní společnost Bisnode.

znamka AAA title

Vedle nezávislého pohledu na současnou i budoucí finanční a nefinanční bonitu firmy tento certifikát deklaruje, že naše společnost otevřeně komunikuje a poskytuje dostatek informací  o výsledcích svého hospodaření a vlastnické struktuře.

49823329 csa aaa cs cert