GDPR

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 sb., o ochraně osobních dat a údajů v platném znění uděluji tímto společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze, oddíl C, vložka 32031, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto dotazníku a přiloženém životopisu. Společnost Goldbeck Prefabeton s.r.o. dále prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a používá je v souladu s platnými zákony České republiky/EU. Vaše osobní údaje budou zpracovány pro poskytnutí ideální pracovní pozice a pro Vaše kontaktování s žádostí o dostavení se na pracovní pohovor. V případě neuzavření pracovní smlouvy budou Vaše osobní údaje z naší databáze vymazány. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisy souvisejícími, můžete uplatňovat svá práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů. V případě, že se rozhodnete Vaše údaje upravit nebo smazat, zašlete tento požadavek na email gdpr@goldbeck.cz.