GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Pokud nám podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů sdělíte své kontaktní či jiné osobní údaje, budeme je zpracovávat v tomto rozsahu:

1. Správce osobních údajů:

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Chrudimská 42
285 71 Vrdy

2. Kategorie osobních údajů:

Vaše jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefon (popř. další kategorie údajů, které nám sdělíte).

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Žádáme Vás, abyste nám v rámci Vašeho podnětu či oznámení nesdělovali jiné osobní údaje, než je Vaše jméno a příjmení, datum narození u oznámení, e-mailová adresa, korespondenční adresa a telefon.

3. Účel zpracování:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem možnosti zaslání odpovědi k Vašemu podnětu či oznámení.

V případě oznámení je důvodem plnění právní povinnosti.

4. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budeme v případě podnětu zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 1 rok od poskytnutí informace o vyřešení Vašeho podnětu. V případě oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumentů souvisejících s oznámením jsme povinni je uchovávat po dobu 5 let ode dne přijetí.

V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo i za účelem uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů (včetně stížností) se můžete obrátit na naši firmu:

  • Osobně na adrese našeho sídla
  • Poštou na adresu našeho sídla
  • Emailem na adresu gdpr@goldbeck.cz
  • Datovou schránkou

Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů jsou zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.