Historie závodu Tovačov

Dnešní Goldbeck Tovačov vznikl jako podnik Prefa Tovačov v roce 1957 v prostorách bývalého cukrovaru v Anníně. V letech 1982 až 1989 byl závod součástí Národního podniku Prefa Olomouc a v roce 1990 se stal samostatným podnikem. V roce 1993 byl státní podnik Prefa Tovačov privatizován určenému zájemci - společnosti TOPOS, spol. s r. o. Poslední zásadní změnou v historii podniku byl prodej závodu společnosti Goldbeck, který se uskutečnil v roce 2011. Tímto se TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. stal součástí rodinného koncernu Goldbeck.