Historie závodu Vrdy

S výrobou železobetonových dílců bylo v Dolních Bučicích započato v roce 1958. Areál výrobního závodu tvoří 6 výrobních hal, 4 mísicí centra, budova centrálního skladu materiálu, servisních provozů, truhlárny a laboratoře. Součástí závodu jsou venkovní jeřábové dráhy s mostovými jeřáby a nová moderní administrativní budova s kantýnou. Výhodou závodu je napojení na železniční vlečku.

Jen málo podniků se může pochlubit tak dlouhodobým předávání poznatků a zkušeností, mnohaletým vývojem a výrobou jako náš závod. Betonové prefabrikáty se v Dolních Bučicích nepřetržitě vyrábí od roku 1957.

1957 - Nejdříve stála na místě dnešního závodu parní pila

Průmyslová výroba betonových dílců byla v Dolních Bučicích, nedaleko památného Červeného mlýna, jednoho z prvních mlýnů na řece Doubravce, zahájena v roce 1957.

Nová provozovna Prefy Praha byla vybudována na místě tehdejší pily.

Nová provozovna Prefy Praha byla vybudována na místě tehdejší parní pily.

Nová provozovna Prefy Praha byla vybudována na místě pily Východočeských dřevařských závodů, znárodněné soukromé parní pily, založené v roce 1881 Jaroslavem Čapkem. Prvními výrobky Prefy Praha v Dolních Bučicích byly prostý beton a silniční panely.

1958-1964 - Roky Montostavu

Po roce existence Prefy Praha se bučická provozovna stala součástí Konstruktivy – závodu Montostav.

Montostav patřil mezi několik specializovaných podniků v republice zaměřených na výrobu prefabrikovaných konstrukcí. Výrobní sortiment tvořily skořepinové střešní panely, sloupy, průvlaky. Byly to důležité konstrukční prvky pro stavby, které realizoval Montostav po celé republice.

Pohled na závod Prefy v Bučicích zhruba kolem roku 1964

Pohled na závod Prefy v Bučicích zhruba kolem roku 1964

1964-1991 - Pod křídly Prefy Hýskov

Po delimitaci v roce 1964 byla provozovna v Dolních Bučicích začleněna do nově vzniklého komplexu závodů národního podniku Prefa Hýskov. Znamenalo to postupné rozšíření výrobního sortimentu zejména o předpjaté dutinové panely Spiroll, dílce pro tramvajové tratě, silážní žlaby, předpínané TT panely, překlady a různé atypické dílce. Výrobky z Dolních Bučic se uplatnily např. při výstavbě tenisového areálu v Praze – Štvanici.

1991-1995 - Podnik se osamostatňuje

V roce 1991 se závod v Dolních Bučicích vyčlenil z Prefy Hýskov a osamostatnil jako státní podnik Prefa Dolní Bučice. O tři roky později stát závod prodal restituentovi, potomkům vlastníků někdejší parní pily, rodině Štambergů. Nájemcem se stala společnost s ručením omezeným PDB Dolní Bučice.

Hledal se silný zahraniční partner, který by přinesl kapitál a stal se většinovým podílníkem společnosti, což by umožnilo koupi podniku od restituenta. Přišel v červnu 1994 v podobě předního evropského podnikatelského seskupení GOLDBECK. V březnu 1995 se PDB Dolní Bučice s. r. o. stala majitelem podniku.

od 1995 - Začal nový rozvoj

Začleněním ke skupině GOLDBECK, jméno GOLDBECK PREFABETON s. r. o. nese závod od roku 1999, se začala psát nová kapitola dějin podniku.

Investice umožnily rozvoj výrobního závodu a rozšíření poskytovaných služeb. Výsledky se dostavily v podobě zvýšené produktivity práce a zlepšení hospodářských výsledků.

K prestiži závodu přispívá i to, že v jeho areálu sídlí regionální pobočka firmy GOLDBECK,GOLDBECK CZ a její dceřiná společnost GOLDBECK BAU, která se zabývá návrhy staveb a stavbami na klíč.

Současné sídlo společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o.

Současné sídlo společnosti Goldbeck Prefabeton s.r.o.