Realizované projekty

 

Název projektu: FVE GOLDBECK Prefabeton s.r.o. - Dolní Bučice

 Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000886 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě el. energie.

 

Plakat publicita Dolni Bucice

 

 

Název projektu: FVE GOLDBECK Prefabeton s.r.o. - Tovačov

 Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000896 je spolufinancován Evropskou unií.

 Plakat publicita Tovacov

 

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě el. energie.